Top Greeting Themes Equipment Results Members Links

MembersName e-mail
Hidemi Shigekawahidemi@ims.tsukuba.ac.jp professor
Osamu Takeuchi takeuchi@bk.tsukuba.ac.jp associate professor
Shouji Yoshida yoshida@ims.tsukuba.ac.jp assistant professor
Kaoru Fujimoto secretary
Miki Nakamura D2
Munenori Yokota D2
Tomoki Koyama D2
Takahiro Ochiai D1
Kohei Fujimoto M2
Toshihiko Kishizawa M2
Yukihiro Mitani M2
Yo Wakashima M2
Yuta Aizawa M2
Shota Ueno M1
Hirokazu Kato M1
Masaya Shigeno M1
Hisaka Okuyama M1
Tatsuya Hanyu M1
Hiroyuki Mogi M1
Wang Zihan Special student
Yuuki Kobayashi B4
Kohta Naitoh B4
Taku Hasegawa B4
Ryuji Sakurada B4
Yasuhiro Morooka B3